Convocatòria Junta General Accionistes el dia 17 d’octubre de 2019