Convocatòria Junta General Accionistes el dia 18 de gener de 2019